Het leukste winkelcentrum van Culemborg!             Aanbiedingen

Interview Wilfred de Jong | OOGZORG |

In gesprek met de heer Wilfred de Jong, eigenaar van de zaak “Wilfred de Jong Oogzorg” aan het Chopinplein 18 te Culemborg op 3 december 2015.

WilfredVoorwoord.
Zoals afgesproken, meldt schrijver dezes zich op 3 december 2015 om 10.00 uur in de nog bijna gloednieuwe en prachtig ogende zaak “Wilfred de Jong Oogzorg” aan het Chopinplein 18 te Culemborg. De heer Joeri Kurvers, fulltime medewerker in deze vestiging, zorgt voor een kopje koffie in afwachting van het kort daarna beschikbaar komen van de heer De Jong voor het interview.
Wie is Wilfred de Jong.
Wilfred de Jong, verder “Wilfred” te noemen, werd in 1966 geboren in de gemeente Noordoostpolder als zoon van een te Emmeloord beroepen predikant. Via Zaandam ging de levensreis naar Veenendaal waar hij zijn tienerjaren doorbracht en op zijn 16e jaar het Mavodiploma behaalde. Wilfred: “Ik wilde als vervolgopleiding Mbo- Elektronica gaan doen maar omdat bleek dat meer dan de helft van mijn klasgenoten dit ook wilde, ben ik mij verder gaan oriënteren. Ik kwam toen uit op “Optiek” als een interessante studierichting. Ik volgde met succes de opleiding Opticien/contactlensspecialist waarbij mijn eerste werkgever de firma Vermaas te Nieuwegein was. Na twee jaar plezierig werken kon ik mij ‘iets’ verbeteren in Houten waar ik 7 jaar heb gewerkt bij de firma V.d. Vecht. Daarna heb ik bij Van Eijken Optiek te Bunnik - ook 7 jaar- als bedrijfsleider gewerkt. In 2005 vertrok ik naar Hilversum alwaar ik mijn eerste zaak als zelfstandig ondernemer verwierf ”.
 
Verdere ontwikkelingen.
Al in 2006 kon Wilfred in Culemborg de zaak ”Brilmode Harmsen” overnemen. Na enige tijd bleek het managementtechnisch niet zo gemakkelijk te zijn om vanuit zijn woonplaats beide zaken optimaal te runnen waarop hij besloot op termijn te komen tot twee vestigingen die redelijk dicht bij elkaar zouden liggen. Wilfred: “Ik heb uiteindelijk in Geldermalsen een zaak gevonden die ik graag wilde hebben. Dit betekende wel dat ik ‘Hilversum’ in de etalage moest zetten. Eind januari 2012 is deze zaak verkocht en op dezelfde dag is ‘Geldermalsen’ gekocht”. Met betrekking tot de zaak te Culemborg geeft Wilfred aan dat de tijdsperiode tussen de (ver)bouwplannen en de realisering ervan toch wel erg lang is geweest. Met het eindresultaat i.c. de zaak zelf is hij, mijns inziens geheel terecht, meer dan tevreden. Wilfred: “Ik ben blij met deze optimaal uitgeruste zaak en met mijn zo gemotiveerde en gekwalificeerde medewerk(st)ers en vooral met de goede sfeer en relatie zowel onderling als met onze klanten”.
 
Familieleven en invulling vrije tijd.
Het echtpaar De Jong heeft twee kinderen. Hun zoon is 21 jaar en studeert Digitale Media en Communicatie; hun dochter volgt de opleiding tot verpleegkundige. Wilfred: “Het ziet er niet naar uit dat hij en/of zij ooit onze zaken zullen overnemen. Dat is overigens niet erg want met mijn 49 jaar kan ik nog vele jaren voort en daar zie ik geenszins tegenop”.
Zijn echtgenote, die parttime werkzaam is bij Bartiméus te Zeist, heeft altijd - aldus Wilfred - de kern van het stabiele thuisfront gevormd. Zonder haar zou hij zijn veeleisende baan niet hebben kunnen houden.
Gevraagd naar de eventuele hobby’s blijkt dat Wilfred een enthousiast zanger is. Hij zingt in zowel een Gospelkoor als een kwartet, genaamd “4Real Quartet”. Het kwartet, waarin hij de baspartij zingt, brengt in hoofdzaak bijzondere Zuid-Amerikaanse gospelsongs ten gehore.
 
Toekomstverwachtingen.
Hierover heeft Wilfred (nog) geen duidelijk beeld. Wilfred: “ wanneer er iets interessants op mijn weg komt, ga ik dat bekijken. Een derde zaak in deze regio zou wel eens tot de mogelijkheden kunnen behoren. De basis van mijn zaken doen blijft echter dat ik altijd zal proberen ’in de schoenen van een ander te gaan staan’ want op die manier zorg je ervoor dat elke klant een gesprekspartner is die zich op zijn gemak voelt en jou vertrouwt”.
Dat mede hierdoor een trouw klantenbestand is op- en uitgebouwd, lijkt in de rede te liggen.
Met een woord van dank voor de vriendelijke ontvangst en de beste wensen voor een zonnige toekomst, neemt deze verslaggever om 10.50 uur afscheid van een enthousiast en ambitieus (zaken)mens.
 
Tenslotte.
Ter gelegenheid van de (her)opening van Wilfreds zaak aan het Chopinplein heeft hij een uitgebreid overzicht over het wel en wee van de twee zaken gepubliceerd. Dit overzicht bevond zich als bijlage in de zakengids van 4 november 2015. Belangstellenden kunnen in elk geval een blik werpen op de site www.wilfreddejong.com voor nadere gegevens over de twee zaken.
 
Culemborg, 5 december 2015
Jan J. Koopman
 
Technisch naschrift van Wilfred.
Vroeger vereisten de beroepen optometrist en contactlensspecialist een post-Mbo-opleiding.
In de jaren 90 is het beroep van optometrist opgewaardeerd tot een Hbo-niveau. In 1998 heb ik met goed gevolg de vervolgopleiding tot optometrist aan de Hogeschool Utrecht afgerond. Vanaf november 2000 is het beroep van optometrist wettelijk erkend en beschermd.
Optometrie geeft een extra dimensie aan het optiekvak. Een optometrist geeft, volgens de huidige wetgeving, zogenoemde eerstelijns oogzorg. Hiermee is een optometrist een volwaardige gesprekspartner van de huisarts.
Zo ben ik niet alleen opgeleid om een goede bril of contactlenzen aan te meten maar kan ik ook de ogen onderzoeken op mogelijke medische afwijkingen. N.a.v. een optometrisch onderzoek kan ik beoordelen wat de beste oplossing is; het aanmeten van een goed gezichtshulpmiddel, het behandelen van sommige oogproblemen, een bezoek aan de huisarts of - via de huisarts - een doorverwijzing naar de oogarts.
Ofwel, een optometrist is de specialist die men, met oogproblemen, het eerst kan bezoeken alvorens een andere specialist te raadplegen.
Image
Image

Adres


Winkelcentrum Chopinplein
Chopinplein 
4102 CX Culemborg

email via het contactformulier
Social media