Het leukste winkelcentrum van Culemborg!             Aanbiedingen

Interview Meijs Brood en Banket!

Op bezoek in de brood- en banketbakkerij van de familie Van der Meijs.

Inleiding.

Meijs logo"Bakker Meijs" : onder die naam vanouds een begrip bij de (oude) Kuilenburgers maar al jaren ook bij de (nieuwe) Culemborgers.
Op de stralende late ochtend van 27 augustus jl. interviewde ik de heer Jacques van der Meijs (66 jaar) in de bakkerij naast en achter de winkel aan de Middelcoopstraat 10. Zijn zoon Guido (32 jaar) – fulltime bakker – was daar ook aan het werk.
Tijdens ons plezierige en interessante gesprek bewezen zowel de heer Van der Meijs (hierna te noemen 'dhr. Jacques') als Guido dat "praten en breien" goed samen kunnen gaan.
Dhr. Jacques bijvoorbeeld was en bleef namelijk bezig met het (af)maken van bestelde bruidstaarten. De hiervoor benodigde ingrediënten worden - aldus dhr. Jacques - altijd in samenspraak met de klant in het baksel verwerkt.
Een puur ambachtelijke zaak dus en dit geldt voor de productie van alle broden (ruim 40 soorten !), de broodjes, koekjes en het gebak. Dhr. Jacques: "Je werkt met levende spullen - denk hierbij aan de gebruikte tarwe, de gist e.d.- en niet met bakstenen".

Historie/achtergronden.

Het bakkerijvak wordt bij de familie Van der Meijs al sedert tenminste vier generaties uitgeoefend. De overgrootvader en de grootvader van dhr. Jacques hadden een bakkerij in de plaats Maasland (nabij Maassluis). Zijn vader is in de oorlogsjaren gaan werken bij een bakker in de Herenstraat. Na de oorlog heeft hij deze zaak kunnen overnemen. Later kwam daar de brood -en gebakswinkel bij aan de Triosingel, hoek Vianensestraat tot het jaar 2005. In 1983 is zoon Jacques gestart met een eigen brood- en banketbakkerij 'onder de flats' aan het Chopinplein.
Hoewel deze zaak goed draaide, ontstonden er zoveel Hinderwettechnische problemen dat hij in 1991 besloot tot nieuwbouw over te gaan met als locatie het grasveldje naast het flatgebouw. Vanaf 1992 is 'Bakker Meijs' hier gevestigd. Het jaartal kunt u vinden op de door de architect geschonken windvaan op het torentje boven de ingang van de winkel.

Huidige situatie.

Thans zijn er twee vestigingen; het in 2005 aan het Koopmansgildeplein te Parijsch overgenomen winkelpand wordt bevoorraad vanuit de Middelcoopstraatvestiging.
Over de bemensing van het geheel mag worden gesteld dat hier sprake is van een echt familiebedrijf. Mevrouw Van der Meijs (de echtgenote van Jacques) is volop actief met betrekking tot de coördinatie van de werkzaamheden in beide winkels en de bevoorrading van specifieke artikelen zoals de "snoeperijen" en de decoraties op het gebak.
Daarnaast heeft zoon Guido als "troonopvolger" het werk in de bakkerij goeddeels overgenomen, d.w.z.: vader Jacques 'slaapt nu uit' tot 06.00 uur en Guido's werkdag begint om circa middernacht.
Als vaste kracht beschikt het bedrijf al 29 jaar over een naaste medewerker, zijnde dé broodbakker, wiens werktijd van 23.00 uur tot 06.00 uur is.

Verwachte gevolgen van het "op de schop gaan" van het Chopinplein op de bedrijfsresultaten.

meijs 1Met enige berusting in zijn stem geeft dhr. Jacques aan dat de huidige toestanden rond de zaak in elk geval niet positief zijn m.b.t. de in te schatten bedrijfsresultaten.
Echter, Guido en hij verwachten dat na de realisatie van de winkels aan de zijde van het parkeerplein, deze een (positieve) aanzuigende werking zullen hebben naar hun zaak toe.

Toekomstige uitbreidingsplannen?

Dhr. Jacques: "Neen, beslist niet. Ondanks de zo sterke concurrentie van de supermarkten, zal ons bedrijf zich wel op het huidige niveau staande kunnen houden. Dit vereist echter dat wij als ambachtelijk bedrijf, zonder de supermarkten te kort te willen doen, het "ietsje meer" qua kwaliteit blijven leveren en daar staan wij voor !

Vrijetijdsbesteding.

Op mijn vraag welke hobby's dhr.Jacques heeft, antwoordt hij: "bakken, bakken, bakken....".
Hij vertelt in dit verband dat hij al tijdens zijn lagere schooljaren door zijn ouders voor de zaak werd ingezet. Dhr. Jacques: "Nog nét in schooltijd moest ik elke dag snel naar huis en dan op de step vers brood gaan afleveren bij de burgemeester, wonende in de Goilberdingerstraat. Dit brood moest uiterlijk om 12.00 uur bezorgd worden want exact op dat tijdstip werd daar geluncht.
Voorts bezorgde ik vanaf mijn 14e jaar (ik zat toen in de 3e klas van de Mulo) elke dag op de bakfiets de bestellingen; op doordeweekse dagen van 13.00 tot 18.00 uur en op zaterdagen van 11.30 tot 18.00 uur.
Mijn ouders hadden voor de verzuimtijd op school toestemming gekregen; zij beschikten namelijk niet over de middelen om een 'knecht' als bezorger aan te nemen.
Op die tijd terugkijkend, ben ik mij ervan bewust dat ik in mijn jeugdjaren heel weinig vrije tijd voor leuke dingen heb gehad. Wel heb ik enkele jaren op zondagen gevoetbald bij de toenmalige club Fortitudo".
Guido antwoordt op dezelfde vraag dat - gelet op zijn werktijden - zijn hobby's zijn beperkt tot zijn vrouw en hun twee kinderen (1 van bijna drie jaar oud en 1 van 9 maanden) en daar voelt hij zich goed bij.

Afsluiting.

meijs 2Afsluitend laat dhr. Jacques mij de ruime (35 x 20 meter) bakkerij zien. Er wordt gewerkt met moderne precisieapparatuur waarmee voor wat betreft het brood, de deegsamenstelling, het gistingsproces annex rijzing van het baksel nauwkeurig wordt ge- en bestuurd. In de twee broodovens, met een capaciteit van in totaal 288 broden, worden de broden afgebakken.

Om 11.30 uur sta ik, na mijn respect te hebben betuigd voor hun kennis over en liefde voor het edele bakkersvak, weer buiten.

* * * * *
Jan Koopman

Adres


Winkelcentrum Chopinplein
Chopinplein 
4102 CX Culemborg

email via het contactformulier
Social media