Het leukste winkelcentrum van Culemborg!             Aanbiedingen

Interview Drankenspecialist van Rooij

In gesprek met Miranda en René van Rooij, eigenaars van de slijterij “Drankenspecialist Van Rooij” aan het Chopinplein 7 te Culemborg op 20 oktober 2015

20151020 115655 resizedInleiding.
Volgens afspraak kom ik, de schrijver van dit interview, op 20 oktober om 11.00 uur de zo sfeervolle drankenzaak binnen en wordt daar vriendelijk ontvangen door het echtpaar Van Rooij, hierna (op hun verzoek..) Miranda en René te noemen.
René verontschuldigt zich meteen voor het gegeven dat de tijd hem ontbrak ‘iets’ te doen ter voorbereiding op ons gesprek aangezien de onlangs door hen georganiseerde Proeverij in het Oude Stadhuis (een jaarlijks terugkerend evenement) veel tijd had gekost.
René: “Op deze proeverij mochten wij een 160-tal gasten ontvangen en het geheel werd - zoals altijd eigenlijk - door de aanwezigen als heel plezierig ervaren, hebben wij vernomen. Bij deze proeverij konden wij ondermeer een 35-tal nieuwe whisky’s en eveneens een 35-tal nieuwe wijnen presenteren”.
 
Het assortiment.
Het specialisme van de zaak is het grote en gevarieerde aanbod van whisky’s, wijnen en speciaal bieren.
Naast de 350 soorten whisky’s en de rond 300 diverse wijnen, kan worden gekozen uit een 350-tal verschillende speciaal bieren.
René: “komend voorjaar gaan wij de zaak zodanig herinrichten dat wij het aantal whisky’s, waarvoor uit het hele land inmiddels belangstelling en klandizie is, uitbreiden tot 600 en de bieren tot ten minste 500 maar vermoedelijk zelfs tot 600 soorten”.
 
Nadere beschouwing achtergronden gekozen ondernemersbestaan.
René (1963) komt op elfjarige leeftijd vanuit Utrecht naar Culemborg. Hij volgt daar zijn middelbare schoolopleiding op het KWC. Op zijn 16e jaar raakt hij serieus bevriend met de iets jongere Culemborgse Miranda die daar de Havo-opleiding volgt. René: “Miranda was het helemaal voor mij en ik ook voor haar gelukkig en dat is zo tot op de dag van vandaag gebleven”. Desgevraagd wordt een en ander door de vriendelijk glimlachende Miranda beaamd.
René gaat na de middelbare school bij Albert Heijn werken. In 1982 treedt hij in dienst bij de heer en mevrouw Ad Hogerdijk- Wijnen, de eigenaars van de dranken- en delicatessenzaak op de huidige locatie.
René: “Mijn oudste broer had destijds een slijterij in Odijk en in de weekeinden verdiende ik daar een centje bij. Mijn belangstelling voor dit vak is in feite daar begonnen”. Uiteraard moet René nog veel leren met betrekking tot zowel vakkennis als de benadering van de klanten. René: “Ik vergeet nooit de eerste dag. Een klant werd door mij verwelkomd met een ‘hallo’ en bij vertrek vond ik een ‘dag’ ook wel passend. Mevrouw Hogerdijk vroeg mij daarna nogal indringend of ik soms met die klant samen had geknikkerd ! Die les ben ik nooit vergeten; vanaf dat moment werkte ik enthousiast mee aan een klassieke winkelopvoeding en daar ben ik nog steeds dankbaar voor; elke klant is ‘Koning’ bij mij”.
Tijdens zijn loopbaan bij Ad Hogerdijk heeft René de benodigde vakdiploma’s behaald, trouwde hij met Miranda die in die tijd als secretaresse werkte bij een computerfirma. Toen de kinderen kwamen (dochter Joyce, die inmiddels verpleegkundige is en zoon Timo, thans in opleiding bij de COOP als toekomstig leidinggevende) stopte Miranda met buitenshuis werken. Miranda: “Zo lang de kinderen nog klein waren, vonden wij dat ik er voor hen moest zijn”.
 
Hoe het verder ging.
Tot 1997 werkt René als tweede man bij de heer en mevrouw Hogerdijk en leerde hij alle knepen van het vak alsook de zo essentiële sociale benadering van de clientèle.
René: “Mijnheer Hogerdijk zei mij eens: ‘jochie, elke klant is er één; word nooit afhankelijk van enkele grote afnemers want dan ben je heel kwetsbaar’. Dat heb ik in mijn oren geknoopt en voor mij is dan ook elke klant, of deze nu veel besteedt of weinig, even belangrijk. Goede contacten met onze klanten, streven Miranda en ik dan ook altijd na. Natuurlijk hebben wij een zakelijke instelling maar we zullen nooit het onderste uit de kan proberen te halen”.
In 1997 kunnen Miranda en René de zaak van de familie Hogerdijk overnemen en gaat René zich, naast de wijnen, in het bijzonder toeleggen op de verkoop van whisky’s, overige sterke dranken en speciaal bieren. De zaak (de delicatessenafdeling was toen al opgeheven) bleef in financiële en sociale zin bevredigend lopen en de collegiale contacten met ‘zusterbedrijven’ en horeca-instellingen in Culemborg waren en zijn goed.
René: “ Wij maken bijvoorbeeld in de aspergetijd afspraken met een restaurant of brasserie om gezamenlijk tot een eet- en drinkfestijn te komen. Onze wijnen uit de Elzas passen daar dan goed bij.
Ook organiseren wij bij bepaalde openbare happenings kleinschalige proeverijen die door het publiek beslist op prijs worden gesteld”.
 
20151020 115802 resizedHuidige stand van zaken.
De inmiddels bijna afgeronde werkzaamheden van het nieuwbouwproject “Chopinplein c.a.” hebben enerzijds geleid tot de beslissing de naam “Hogerdijk” te vervangen door de eigen naam “Van Rooij” maar anderzijds hebben de bouwactiviteiten ook geleid tot een slechtere bereikbaarheid van de zaak.
René: “De bouw van het afgelopen jaar heeft onze omzet duidelijk onder druk gezet en wij hopen van harte dat hier sprake is van een tijdelijke terugval”.
In dit verband noemen Miranda en René het gegeven dat hun zaak zich in het minder riante deel van het
Chopinpleinwinkelbestand bevindt. Op korte termijn zijn hier van de acht of negen winkellocaties nog slechts vier bezet. Er is verder nog geen duidelijkheid over de voor een gezonde bedrijfsvoering zo noodzakelijke invulling van de overige winkelruimten. Dat dit hun enige zorgen baart, behoeft geen nader betoog.
 
Toekomstverwachtingen.
Al met al ziet het echtpaar Van Rooij de zakelijke toekomst toch wel met optimisme tegemoet.
René: “De bereikbaarheid wordt weer beter, onze klanten weten ons toch wel te vinden en ons verder uit te bouwen specialisme zorgt ook voor een naamsbekendheid annex afzet in steeds grotere kring”.
Vragend naar de invulling van hun vrije tijd, geven beiden aan dat de winkel de meeste ‘vrije’ tijd opslokt.
Dit is echter geen echt probleem aangezien het totale winkelgebeuren hun grootste hobby is die ze nog vele jaren hopen uit te oefenen. Daarnaast is René een enthousiast supporter van FC Utrecht.
 
Tenslotte.
Inmiddels hebben wij - voornamelijk René en de schrijver dezes omdat Miranda de regelmatig binnenkomende klanten te woord stond - bijna één uur in het kleine kantoortje achterin de winkel gezellig pratend doorgebracht. Dit vond plaats in het oplettende gezelschap van hun enkele maanden oude Husky (hondje) waar zij best een beetje gek op zijn. Na nog een enkele sfeerfoto te hebben gemaakt, wordt dit interview met dit stel enthousiaste en integere zakenmensen beëindigd.
 
Culemborg, 21 oktober 2015

Jan J. Koopman
 
20151020 120039 resized

Adres


Winkelcentrum Chopinplein
Chopinplein 
4102 CX Culemborg

email via het contactformulier
Social media