Het leukste winkelcentrum van Culemborg!             Aanbiedingen

Interview Kwalitaria "De Vluchtheuvel"

 Interview d.d. 3 juni 2015 met Tim Colijn, mede-eigenaar van de cafetaria/catering “De Vluchtheuvel” aan het Chopinplein 13 te Culemborg.

door Jan J. Koopman.
* * * * *

Enige woorden vooraf.

Zoals bij velen bekend, moest de cafetaria “De Vluchtheuvel” - gesitueerd op het oorspronkelijke Chopinplein - in 2014 wijken voor de nieuwbouw van ondermeer de COOP. De toenmalige eigenaar, de heer Piet van den Heuvel, verkocht per 1 juni 2014 zijn zaak aan de broers Maarten en Tim Colijn, beiden wonend in Rhenen.
Twee weken later begon de sloop van het gebouw. Op 18 juni werd het inmiddels gereed zijnde nieuwe gebouw aan het Chopinplein 13 in gebruik genomen.
Omdat Maarten Colijn ook de eigenaar/uitbater is van een cafetaria en een ijssalon in Rhenen, is zijn broer Tim fulltime werkzaam in “De Vluchtheuvel” te Culemborg.

Nadere kennismaking met Tim.

Op 3 juni jl. werd ik om 10.00 uur (de zaak opent om 11.00 uur) hartelijk ontvangen door Tim in de keurig ingerichte en smetteloos ogende zaak. Desgevraagd vertelt de 26-jarige uitbater dat voor hem het werken in de Horeca in feite van kindsbeen af een gegeven was. Zijn vader is rond 1975 gestart met een cafetaria in Rhenen en 12 jaar geleden heeft zijn zoon Maarten deze zaak overgenomen.
Tim: “ Na het behalen van het Mavodiploma ben ik direct gaan werken in de cafetaria van Maarten. Dit heb ik twee jaar gedaan waarbij ik naast mijn dagelijkse werk de SVH-opleiding tot fastfoodmedewerker met succes heb afgerond. (red.: SVH staat voor Stichting Vakbekwaamheid Horeca). Hierna wilde ik wat anders en ik vertelde mijn vader dat ik in de bouw ging werken. Mijn vader dacht daar als volgt over: ‘Het lukt je nooit om zo vroeg je bed uit te komen’. Wel, het lukte wel ! Ik leer best snel en ik heb toen vier jaar in de gevelrenovatie gewerkt waarvan geruime tijd als voorman met 15 tot 20 medewerkers.
Na deze interessante en leuke periode met inderdaad lange werkdagen, wilde ik weer iets anders en dat werd een baan als vrachtwagenchauffeur Gevaarlijke Stoffen in de propaanindustrie. Voordat dat zover was, moest ik wel het vrachtwagenrijbewijs en de ADR-gevarenpapieren behalen (red.: ADR staat voor Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).
In totaal heb ik twee jaar als chauffeur/pompbediener overal in Nederland mijn klanten - in hoofdzaak agrarische bedrijven met propaantanks - met plezier “bediend”.

Hoe ging het verder.

Tijdens zijn chauffeurschap op de tankwagen kwam Tim tot de conclusie dat hij, alles overwegende, toch liever de horeca tot zijn werkterrein wilde maken als baan voor zijn werkzame leven. Tim: “De jeu van het horecawerk is het mogen en kunnen omgaan met mensen in alle soorten en maten. Dat is (ook) een vorm van “bedienen” waar ik van houd”.
Tim ging zich in samenspraak met zijn vader die jarenlang voorzitter is geweest van de organisatie Horeca Nederland, sector Fastfood en IJssalons en zijn broer Maarten uitgebreid oriënteren op de praktische en financiële mogelijkheden om op een geschikte locatie een cafetaria te beginnen.
Uiteindelijk kwamen zij in contact met de heer Piet van den Heuvel, eigenaar van De Vluchtheuvel te Culemborg die zijn zaak wel wilde overdoen mede gelet op alle rompslomp van sloop, verhuizing en wat dies meer zij. Dat de verkoop in uitstekende harmonie verliep, blijkt wel uit het feit dat de heer Van den Heuvel de eerste maanden na de opening van het nieuwe bedrijf zijn onmisbare hulp met betrekking tot de bedrijfsvoering heeft verleend. Tim: “Daar zijn we Piet dankbaar voor; ik vind het heel plezierig dat hij nog steeds regelmatig over de vloer komt om van gedachte te wisselen over het reilen en zeilen van onze zaak”.

Huidige situatie klantenkring.

Tim: “Je blijft aanvankelijk toch wel onzeker of je de klanten wel kan bieden wat zij van jou verwachten. Wij, alle medewerkers en ik, doen er uiteraard alles aan om prima kwaliteit te leveren. Dat daarbij klantvriendelijkheid voorop staat, spreekt eigenlijk vanzelf”.
In dit verband merkt Tim op dat hij graag luistert naar zijn klanten; hun open en eerlijke benadering met betrekking tot de geleverde waren, de netheid en uitstraling van de zaak alsook de opstelling van de medewerkers jegens hen waardeert hij bijzonder. Het helpt hem, aldus Tim, steeds beter te worden ten behoeve van alle klanten die in feite ook zijn gasten zijn.
Mijn vraag of de omzet zodanig is dat de toekomst in financieel opzicht met vertrouwen tegemoet mag worden gezien, beantwoordt Tim ‘voorzichtig’ bevestigend.
Tim: “Naast het afhalen en het gebruiken van maaltijden in de cafetaria, hebben wij steeds meer bedrijven of kantoren tot klant die hetzij telefonisch dan wel on-line bestellingen doen die wij snel en accuraat uitvoeren”. (red.: zie hiervoor www.vluchtheuvel-culemborg.nl).
Tijdens ons gesprek komen inderdaad diverse keren telefonische bestellingen binnen die direct door Tim worden verwerkt.

Verwachtingen voor de toekomst.

Gelet op de voortgaande ontwikkelingen van het Chopinpleinproject met de aanzuigende werking van het te verwachten nieuwe winkelareaal, heeft Tim er veel vertrouwen in dat zijn cafetaria/catering steeds beter zal presteren. Hij benadrukt hierbij dat, naast een goede relatie met zijn medewerkers, orde en netheid in de gehele zaak de hoogste prioriteit zal blijven hebben. Dat dit geen loze praatjes zijn, blijkt wanneer hij uw verslaggever door alle werk- en opslagruimten voert en daarbij geconstateerd wordt dat ook daar alles zichtbaar piekfijn in en op orde is.
Mijn vraag over de eventuele bestaande samenwerking met de naaste buurman, café Renée, beantwoordt Tim met enthousiasme in positieve zin. Tim: “Waar mogelijk helpen wij elkaar”.

Slotbespiegeling.

Het is inmiddels 11.15 uur geworden en de eerste klanten zijn de zaak binnengekomen.
Ik bedank Tim voor het gesprek en wens hem een alleszins goede toekomst toe in het Culemborgse.
Dat hij al een tweede generatie horeca-mens is, zal daar beslist toe kunnen bijdragen.
Het door hem ervaren dienende aspect van dit beroep heeft misschien zelfs een relatie met het - weliswaar in veel bredere zin - dienende beroep van zijn zo imponerende grootvader, dominee Ko Colijn (1916-2003) Dominee Colijn was de oprichter van het Oecumenisch City Pastoraat (OCP) in 1974 te Nijmegen en stond bekend als een man die open stond voor de dialoog met allen die belangstelling hadden voor dan wel deel uitmaakten van welke (wereld) religie dan ook.

Culemborg, 9 juni 2015
Jan J. Koopman

Adres


Winkelcentrum Chopinplein
Chopinplein 
4102 CX Culemborg

email via het contactformulier
Social media