Het leukste winkelcentrum van Culemborg!             Aanbiedingen

Interview Coop Supermarkt

Interview (door Jan Koopman) met de heer Wilco Raven, bedrijfsleider/locatiemanager van de COOP te CulemborgWilco

Even voorstellen.

Op dinsdag 21 april j.l. om 14.00 uur bracht ik een kennismakingsbezoek bij de nieuwe supermarktmanager van de COOP, de heer Wilco Raven. Deze ontving mij gastvrij in de sobere kantine achterin de zaak.
De heer Raven, verder "Wilco" te noemen, is de opvolger van de heer Ton Rutten die een benoeming als manager van een COOP supermarkt in Arnhem heeft aanvaard.
Waar de heer Rutten zich als "bouwpastoor" in de jaren voorafgaande aan en tijdens de gigantische verbouwing c.q. nieuwbouw van de zaak, voor de volle 100 % met succes heeft ingezet, is het nu aan zijn opvolger om het vernieuwde bedrijf tot grote bloei te brengen.
Wilco: "Onder het motto 'volg je hart, dat klopt...'zal ik alles wat in mijn vermogen is, doen om deze supermarkt zowel qua serviceverlening annex klantvriendelijkheid als qua productpresentatie tot een succes te maken".

Wie is Wilco Raven ?
Wilco werd 45 jaar geleden geboren te Arnhem; hij is getrouwd en heeft twee zonen (van 10 en 14 jaar). Het gezin woont te Duiven. Sedert 1998 is hij in dienst bij de COOP. Vòòr die tijd heeft hij, na de middelbare detailhandelsschool met succes te hebben doorlopen, in 1989/1990 (één van de laatste lichtingen) zijn militaire dienstplicht vervuld. Wilco: "Deze 14 maanden heb ik als positief ervaren. Ik heb toen op het gebied van discipline en doorzettingsvermogen veel geleerd. Een en ander heeft beslist bijgedragen aan mijn ambitie leiding te geven aan een bedrijf dat met en ten behoeve van mensen werkt.
Het gegeven dat ik graag met mensen omga, zowel de klanten als de medewerkers, maakt dat ik dit werk zo leuk vind".

Werkervaring van 1990 tot 1998.
Na beëindiging van zijn diensttijd (afgezwaaid als korporaal) ging Wilco werken bij een groenten- en fruitexportbedrijf te Zevenaar. Omdat de dagelijkse veilingen nu eenmaal zeer vroeg in de ochtend plaatsvinden, maakte hij vaak (hectische) werkweken die de 70 uur overschreden. Van een sociaal leven was dan ook nauwelijks sprake.
Wilco: "Op een gegeven moment stelde mijn vrouw vast dat zij eindelijk wel eens een gezin wilde stichten maar dat was alleen maar mogelijk indien ik een baan zou nemen die meer ruimte en tijd voor elkaar zou laten. Zij had helemaal gelijk dus ging ik op zoek en vond een betrekking bij de COOP te Wageningen op de groentenafdeling".

Hoe het verder ging.
De carrière van Wilco verliep vanaf 1998 voorspoedig. Een half jaar na indiensttreding werd hij al assistent-bedrijfsleider in de zaak te Wageningen. Daarna vervulde hij achtereenvolgend de functie van bedrijfsleider te Arnhem (op twee locaties), Westervoort, Waardenburg en Nijmegen.
Wilco: "De eerste zaak in Arnhem lag/ligt in een enigszins problematische volksbuurt en daar heb ik vier jaar gewerkt. In die periode heb ik - met vallen en opstaan - veel geleerd hoe om te gaan met de vaak niet gemakkelijke klanten en met de medewerkers. Kennelijk was de centrale directie wel tevreden over mijn verrichtingen want daarna kreeg ik steeds mooiere zaken onder mijn beheer".

Huidige situatie en de zeer nabije toekomst.
Sedert enkele maanden is Wilco nu werkzaam te Culemborg. Vooral gelet op de komende verhuizing naar de nieuwe zaak, is hij vrijwel continue bezig alle zaken hiermede verband houdend, zo soepel mogelijk te begeleiden. Hierbij spelen het wekelijkse overleg met het kader (afdelingsverantwoordelijken) en het reguliere overleg met de winkelcommissie en de ledenraad een belangrijke rol.
Wilco: "De komende weken zullen nog hectischer worden voor alle medewerkers dan nu al het geval is. Op zaterdag 9 mei a.s. om 20.00 uur gaat de "oude" zaak dicht. Op 10 mei zullen de kruidenierswaren worden overgeheveld naar de nieuwe verkoopruimte; op 11, 12 en 13 mei volgt dan 'het vers' (zoals vlees- en melkproducten). Op donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) zal de vernieuwde zaak voor alle belangstellenden worden heropend.

COOP bloemenDe nieuwe zaak.
Van de totale vloeroppervlakte van de nieuwe zaak (2600 M2), is 1800 M2 verkoopruimte.
De overige 800 M2 worden ingericht als magazijnen en sociale ruimten waaronder twee spreekkamers.
Over de inrichting van de verkoopruimte, stelt Wilco dat de huidige service-elementen zoals de Postvoorziening, uiteraard behouden blijven maar dat er een aantal - voor de klant aantrekkelijke - zaken bijkomen zoals een grill-concept, een tapas-concept, een groenteshaker en een verhoging van de wijnuitstraling.
Dat de aanzienlijke vergroting van de winkelruimte en de daarbij behorende uitbreiding van de aan te bieden producten zal leiden tot een structurele omzetstijging, ligt in de lijn der verwachting.
Een en ander zal tevens kunnen leiden tot een uitbreiding van de personeelssterkte,thans bestaande uit ruim 80, voornamelijk parttime, medewerkers.
Wilco: "De nieuwe zaak zal een aanzuigende klantvriendelijke uitstraling krijgen. Dit houdt in dat alle medewerkers (m/v) hun taken klantgericht en gemotiveerd gaan uitvoeren. Tevens zal de inzet in dit verband gericht zijn op het 'spick- and- span' houden van het gehele bedrijf. Dat hiertoe in beginsel steeds 'een controlerende vinger aan de pols' aanwezig zal zijn, sta ik persoonlijk 100 % voor in".

Toekomstverwachtingen.
Het is bekend dat Culemborg een betrekkelijk groot aantal supermarkten herbergt waarvan enkele hetzij nu dan wel in de redelijk nabije toekomst van vergelijkbare grootte (zullen) zijn met dito assortiment. Op mijn vraag hoe Wilco denkt de daaraan verbonden concurrentie het hoofd te kunnen bieden, zegt hij:
" Op deze locatie is weinig afvloeiing naar de omgeving en dat heeft een positief effect op de omzet. Daarnaast voel ik een grote verantwoordelijkheid richting onze centrale directie om de omzet zo snel mogelijk te verhogen tot het niveau dat passend is voor dit mooie bedrijf . Per slot van rekening wordt deze zaak inmiddels aangemerkt als 'het boegbeeld' van de COOP-vestigingen in Nederland. En daar ga ik, samen met alle medewerkers, voor !"

COOP Lekker en SnelTenslotte.
Het is nu een klein uur later en met het maken van enkele fotootjes in en buiten de zaak, sluit ik het gesprek met Wilco - naar mijn gevoelen een sympathiek mens met veel kwaliteit en dito motivatie op dit vakgebied als "grootgrutter"- af.
Dat het hem en allen die met hem samenwerken goed moge gaan in materiële en sociale zin, wenst deze verslaggever hun van harte toe.

Culemborg, 26 april 2015
Jan J. Koopman

Adres


Winkelcentrum Chopinplein
Chopinplein 
4102 CX Culemborg

email via het contactformulier
Social media