Interview met de heer D.S. de Graaf, eigenaar/uitbater van  “Bloemenhuis Terweijde” aan het Chopinplein1 te Culemborg op 14 september 2016.

* * * * *

Enige woorden vooraf.

Op verzoek van Theo Eerkens, secretaris van de VVE, maakte ik (schrijver dezes) een afspraak met de heer Dirk de Graaf voor een interview ten behoeve van de “Winkeliersvereniging Chopinplein”. Dit gesprek vond plaats in de werkruimte achter de smaakvol en fleurig ingerichte zaak.

In een geanimeerd gesprek (van 14.00 tot 15.00 uur) maakte de heer De Graaf, hierna “Dirk” te noemen, mij deelgenoot van het wel en wee van en in diens werkzame leven.

In deze werkruimte is een jonge vrouw met behulp van enige aanwijzingen van Dirk, bezig met het samenstellen van een boeket. Zij blijkt een stagiaire te zijn die één jaar bij Dirk lerend zal werken.

Dirk: “Wij zijn een gecertificeerd stagebedrijf en dat betekent dat wij onze vakkennis graag overdragen aan gemotiveerde jonge mensen. Uiteraard behoort het uitvoeren van dagelijkse schoonmaak- en opruimklusjes ook tot het stageschap maar de hoofdmoot is het leerproces”.

Dat Dirk beslist een goede “baas” is, blijkt naderhand wel uit het gegeven dat de vaste medewerksters (2 fulltimers en 1 parttimer) allen jaren geleden als stagiaire bij hem zijn begonnen.

Historie en achtergronden.

Dirk: “48 jaar geleden - direct na de oplevering van het flatgebouw - heeft mijn vader (D.S. de Graaf Sr) deze zaak opgericht. Van alle zaken in dit winkelcentrum zijn wij de enige die vanaf het begin hier zijn gevestigd”.

Na een hoveniersopleiding te hebben afgerond, werkt Dirk 8 jaar in een tuincentrum te Zeist en daarna, als opstap naar de (uiteindelijke) overname van de zaak aan het Chopinplein 1, nog één jaar in een bloemengroothandel te Vleuten.

Dirk: “Op mijn 28ste jaar, nu 21 jaar geleden, kwam ik bij mijn vader in de zaak. Na verloop van enige tijd kreeg ik de dagelijkse leiding en dat is in prima overleg gegaan. Mijn vader, inmiddels 79 jaar, is nog steeds op vrijwillige basis vrijwel dagelijks ten behoeve van onze zaak werkzaam. Met betrekking tot de opstelling, uitstalling e.d. van de bloemen en planten ontgaat hem niets”.

Op dat moment gaat de achterdeur open en komen mevrouw en mijnheer De Graaf Sr binnen.

Desgevraagd beaamt Dirks vader dat hij inderdaad nog steeds met plezier de nodige hand- en spandiensten voor de zaak verricht.

 

Huidige situatie.

In algemene zin beziet Dirk met voldoening de “ins en outs” van het winkelgebeuren. Op het steeds veranderende wensenpatroon van de clientèle, wordt steeds zo goed mogelijk ingespeeld. Zo is het assortiment aangevuld met onder meer geurproducten (huisparfums), exclusieve keramische spaarpotten (merk Pompidou), andere keramische siervoorwerpen alsook de veelkleurige vidrio-glasproducten.

Dirk: “De klant is vanzelfsprekend Koning bij ons en wij doen er alles aan om aan hun wensen tegemoet te komen. Aan de - altijd zelfgemaakte - “normale” en speciale boeketten, stellen wij dan ook hoge eisen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in meerbloemige orchideeën. Ook zijn wij verkopers van de zogenoemde fair trade-rozen, . Wij behoorden tot de eerste deelnemers aan het fair trade-project van de gemeente Culemborg. (Red.: nadere bijzonderheden over het kweken en uitvoeren van de rozen uit Afrika  is op Internet te vinden onder het kopje “Mount Elgon Roses”).

Het is overigens duidelijk dat veel omzet van bloemen en planten in de loop der tijd is weggevloeid naar de grote supermarkten, bouwmarkten e.d. vanwege hun vaak structurele stuntprijzen. Daarom zorgen wij ervoor dat onze producten beslist geen ‘eenheidsworst’ zijn alsook gegarandeerd vers”.

Bevoorrading en verkoop.

Elke dag, uitgezonderd de Zondagen, vertrekt Dirk om 05.00 uur met zijn bestelbus naar het veilingcomplex Plantion te Ede om de daginkopen te doen.

Dirk: “Alleen op deze wijze kan ik de versheid van onze bloemen garanderen. Tevens schat ik per dag in welke omzet ik hoop te maken. Uiteraard is de verkoop bij ongunstig weer (extreme hitte of koude) minder dan onder normale omstandigheden en daar probeer ik op in te spelen”.

 Mijn vraag of een - onverhoopt- ontevreden klant over diens aankoop van bloemen of planten, naar tevredenheid wordt gecompenseerd, wordt met een volmondig “ja natuurlijk…...daar staan wij altijd voor in”, beantwoord.

Toekomstverwachtingen.

Desgevraagd geeft Dirk aan wel degelijk veel zorgen te hebben over de toekomstige ‘bezetting’ van het winkelcentrum. Te veel winkelpanden zijn nog niet verhuurd en hij ziet, mede gelet op het huidige koopgedrag van de mens, nauwelijks ‘licht aan het einde van de tunnel’. Met betrekking tot de levensvatbaarheid van het nu bestaande bedrijvenareaal is

hij echter redelijk optimistisch. Hij roemt in dit verband de goede contacten binnen de Winkeliersvereniging Chopinplein.

Dirk: “Gelukkig gaat het, zakelijk gezien, nog steeds redelijk goed met ons Bloemenhuis. Ik hoop nog lang door te gaan op deze stek. Wel denk ik dat de vrijwel constante werkdruk van ruim 80 uur per week, in de komende jaren zwaarder zullen vallen. Waar dat toe kan leiden, zien we te zijner tijd wel”.

Mijn vraag of te zijner tijd de zaak door een familielid kan worden overgenomen, beantwoordt Dirk met de bespiegeling dat zijn echtgenote en hij, één zoon hebben (nu 12 jaar oud). Zij verwachten noch hopen dat deze jongen, ook gelet op de zeer lange werkdagen in het bedrijf, in zijn voetsporen zal treden.

Vrijetijdsbesteding.

Duidelijk is dat slechts de zondagen hiervoor beschikbaar zijn.

Dirk: ”De zondag is ‘heilig’ voor ons gezin en dat moet zo blijven. Mijn grootste hobby, het restaureren van old timers-automobielen, krijgt dan mijn aandacht. Ik denk wel eens dat ik eigenlijk als ‘uitvoerend techneut’ ben geboren want ik vind heel veel voldoening in het ‘sleutelen in de ruimste zin’ aan diverse soorten werk- en voertuigen. Dat ik toch in de bloemen ben begonnen en met plezier ben gebleven, verbaast mij nu nog soms een beetje”.

Ten slotte.

Inmiddels hebben we een uurtje van gedachte gewisseld waarbij Dirk af en toe, waar nodig, kort overleg pleegde met zijn medewerksters over de uitvoering van de wensen van de gaande en komende klant.

Afsluitend dank ik hem voor het interessante gesprek en wens hem en in hem, alle medewerk(st)ers, het beste toe voor de toekomst.

Culemborg, september 2016

Jan J. Koopman

 

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.